Det mest värdefulla jag har


I Will Never Say Never


Fighting every second of everyday


Vänner sviker också

Remember me? I used to be your bestfriend.

RSS 2.0